Kriz Sonrası Kurumsal Çeviklik Eğitimi

Covid-19 krizi bizleri yeni çalışma metotları icat etme konusunda zorluyor. Çeviklik, hayatta kalabilmek için şu an daha önce olmadığı kadar kritik…

Bu krizin oyunun kurallarını değiştireceğini hepimiz biliyoruz. Mevcut organizasyonel yapıların değişmesi çok muhtemel ve birçok şirketin kültürü de bundan ister istemez etkilenecek. Kriz sonrası dönemde şirketler; yeniden yapılanmaya, kaynakların yeniden efektif olarak paylaşımına ayrıca hem iç hem de dış paydaşlarla ilişkilerinin yeniden düzenlenmesine kesinlikle ihtiyaç duyacaklar. İşin en kritik yanlarından biri de, şirketler özellikle kriz döneminde aldıkları tüm kararlarla yüzleşecek! Engellerin üstesinden gelmek ve daha dayanıklı / esnek (resilient) hale gelmek kilit öncelikler olacak, çünkü dayanıklılık/esneklik işin özünde 'sürekliliğin' ön koşulu.

Bu yeni dönemde, işletmeler, işgücü stratejilerini tamamen yeniden planlamak zorunda kalacaklar. İşte tam da bu noktada, Çeviklik Prensiplerine odaklanmak ve buna göre hareket etmek, şirketlerin yıkıcı ortamlarda dahi kendi içlerindeki kaynakları ve fırsatları çok daha net fark etmelerine yardımcı olacaktır.

Kriz sonrası dönemde, İş Çevikliği kurumların zorluklardan daha hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.İş Çevikliğinin kapsamında yer alan; hızlı ve değere odaklanan tepki süreleri, önceliklerin hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi, bütçelerin ve diğer kaynakların buna göre yeniden dağıtılması gibi çalışmalar sayesinde şirketler yeniden büyüme sürecine daha kolay ve etkin girer.

Kriz sonrası iyi yönetim uygulamalarıyla birlikte çevik yöntemlerin kullanılması, bu kurumların marka imajını korur ve geliştirirken, bir yandan da çalışanların refahı, maliyet düşürme/inovasyon paradoksu, takımların hizalanması ve sürekli değişen bir ortamda yönetim gibi zorlu konularla baş edebilmelerini sağlar.

crisis baist gorsel

Eğitim İçeriği

Kriz sonrası Kurumsal Çeviklik eğitiminin amacı, yeni dönemde yönetim ve çeviklik anlayışınıza netlik getirmek ve kendi anlayışınızı geliştirmenize yardımcı olmaktır. Daha da önemlisi, eğitimin ana odak noktası; kurumsal dayanıklılık/esneklik ve uzun vadeli çevikliğinizi arttırarak sürdürülebilir bir organizasyon oluşturmanıza ve bir sonraki kriz için daha hazır hale gelmenize yardımcı olmaktır.

İki yarım günde gerçekleştirilecek bu online eğitim, kurumunuzun aşağıdaki soruların yanıtlarını keşfetmesine yardımcı olacaktır:

 • Bir krizin etkilerini nasıl azaltabilirsiniz?
 • Ticari büyüme ivmenizi yeniden hızlandırabilmek için kritik başarı faktörleri nelerdir?
 • Nereden ve nasıl başlayacaksınız?
 • Bir krizi büyüme, gelişme, daha dayanıklı/esnek hale gelme ve geleceğe hazır bir organizasyon haline getirmek için nasıl kullanacaksınız?

 

Krizin Olumsuz Etkisini İndirgeme

Her kriz, aslında eski sistemin artık sürdürülemeyeceği bir dönüşüm sürecidir. Bu nedenle, bu dönüşümle uyumlu olmak için, bu yeni gerçekliğin hızlı bir şekilde net olarak anlaşılıp değerlendirilmesi, duruma uygun ve hızlı bir reaksiyonun verilmesinde kritik öneme sahiptir. 

Öğrenmek, adapte olmak ve böylece organizasyonunuzu mümkün olduğunca esnek hale getirmek için bu aşamada neler yapabilirsiniz?

Öncelikle şu ön koşulların sağlandığından emin olun:

 • Sisteme net genel bakış ve analiz (tüm paydaşlar dahil),
 • Kritik ekipler tarafından iyi anlaşılan net bir strateji,
 • Yeni stratejik konumlandırmanızla uyumlu net bir önceliklendirme,
 • Şirket içi informal liderlerin de dahil olduğu Çevik bir zihniyetle çalışan takımlar (team of teams).

 

Kriz Sonrası

Birçok kuruluş kriz sonrası fazını unutur, halbuki her kriz aslında muhteşem bir öğretmendir! Bu stresli dönemden öğrenilenlerin değerlendirilmesi, kurumda hayata geçmesi, yeni şoklara daha hazır olabilmek için önemli bir yol kat edilmesini sağlayacaktır.

Kriz sonrası fazının aslında 2 ana odağı vardır:

 • Kriz sırasında verdiğiniz tüm kararlarla yüzleşmek,
 • Kurumunuzu yeni olası zorluklar için hazırlamak; yani daha dayanıklı/esnek hale gelmesini sağlamak.

Dayanıklılık/esneklik Nedir?

Dayanıklılık, kısaca kurumların kriz/zorlu dönemlerde operasyonlarındaki aksaklıkları yönetmelerini, ani şoklara karşı koyabilmelerini ve zayıflıklarını anlayıp güçlü yönlerini ortaya çıkararak adaptasyon kapasitelerini arttırdıkları bir fonksiyondur. Bu nedenle, mevcu durumda kurumunuzun ne kadar hazır olup olmadığını değerlendirmek, nerede yeterince iyi, nerede iyileştirme ihtiyacı olduğunu anlamak önemlidir. Bu net bakış açısına sahip olmanız için kurumunuzun mevcut durumunu ve yeni zorluklara hazır olup olmadığını ölçmenize yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız 'Organizasyonel Dayanıklılık Testi'ni yapmanızı öneririz. 

Organizational Resilience

Özetle, artık herşeyin birbiriyle ilişkili olduğu, kompleks ve dinamik bir ortamda, bir krizin yaşanması  'eğer yaşanırsa' değil 'ne zaman yaşanacağı' meselesidir! Bu durumda da kurumunuzun yeni olası krizlere ne kadar iyi hazırlandığı ve ne kadar çabuk tepki verebileceği, krizden nasıl en az hasarla çıkacağınız noktasında sizi farklılaştıran etmenler olacaktır.  Kurumuzun karşılaştığı krizin kritiklik derecesine bağlı olarak, bu durum rakiplerinize bir avantaj sağlayabilir ve hatta kurumunuzun varlığını tehdit dahi edebilir.

 

Eğitim Kazanımları

Kurumsal Çeviklik eğitimi sonrası, kriz sonrası dönemi için özel olarak geliştirilmiş araçlarımız eşliğinde adım adım ilerleyeceğimiz entegre konu akışı sayesinde, bir krizin farklı aşamalarında nasıl hareket etmeniz gerektiğini ve krizin etkilerini etkin bir şekilde nasıl azaltacağınızı öğreneceksiniz. İşin özünde ise, kurumunuzun daha dayanıklı ve esnek olması için hangi gerekli parametrelere dikkat etmeniz gerektiğini, kurumsal hazırlığınızı nasıl ölçebileceğinizi, nasıl yeniden stratejik konumlandırma yapıp iç ve dış paydaşlarla bu yeni durumu nasıl yönetebileceğinizi, kriz sonrası öğrendiklerinizi nasıl değerlendireceğinizi ve en Çevik şekilde nasıl pratiğe dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, bir sonraki olası bir krizi de nasıl kriz gelmeden anlayabileceğinizi, kritik ön sinyalleri nasıl okuyabileceğinizi de anlayacaksınız.

 

Harekete Geçmek ve Organizasyon Olarak Ne Kadar Hazır Olduğunuzu Değerlendirmek

Tüm bunlara ek olarak, eğitim programı kurumuzun krizlere karşı ne kadar dayanıklı/esnek olduğunu değerlendirmek ve olası krizlere hazır hale gelebilmek için size net rehberlik sunmak üzere tasarlanmıştır.

Program, öğrendiklerinizi hemen uygulamaya koymanızı sağlayan bilgi paylaşımı oturumları, vaka analizi ve interaktif uygulamalardan oluşur. Eğitim programında işlenecek konulardan bazıları şunlardır:

 • Olası bir krizin erken bir aşamada nasıl tespit edilebileceği,
 • Süreci hangi farklı senaryolarla yönetmenin uygun olacağına dair gerekli metriklerin oluşturulması,
 • Krizi uygun bir şekilde yönetmek için farklı paydaşlardan nasıl iç görü elde edilebileceği ve stratejik konumlamanızın buna göre nasıl hazırlanacağı,
 • Hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırmak için bir krizin varsayımlarla nasıl yönetileceği,
 • Şirketiniz için olası kriz senaryoları üzerinde nasıl çalışılabileceği ve bir sonraki ‘Siyah Kuğu’ için nasıl hazır hale gelinebileceği,
 • Riskli alanların nasıl fark edilebileceği ve önceliklendirilebileceği,
 • İlgili tüm paydaşları kapsayan tutarlı ve bütünsel bir kriz yönetim planının nasıl geliştirileceği,
 • Paydaşların nasıl haritalandırılacağı, etkili bir kriz iletişim planının nasıl hazırlanacağı ve paydaşlarla etkili bir şekilde nasıl iletişim kurulacağı,
 • Bir kriz ortamında Çevik çalışma yöntemlerinin ve takımların (team of teams) gücünden nasıl faydalanılabileceği,
 • Çalışan angajmanının üst düzeye çıkarılması için onların nasıl güçlendirilip ve Koçluk yapılabileceği,
 • Şirketinizin krize karşı direncinin gerçek zamanlı olarak nasıl değerlendirilebileği ve sonuçlara göre ilk olarak nasıl harekete geçilebileceği.

 

Kullanılacak Araçlar ve Uygulamalar 

Eğitim teorik bilginin yanı sıra bir vaka üzerinde farklı araçlar kullanılarak grup egzersizleri ile gerçekleştirilecektir. Eğitim sırasında kullanılacak araç ve yaklaşımlardan bazıları aşağıdadır:

 • Sistemin genel olarak değerlendirilmesi için 'İçgörü Kanvası'
 • Stratejik Yeniden Konumlandırma 
 • Paydaş Haritası çıkarma
 • Katılımcı İletişim Planı
 • Önceliklendirme için 'Adaptif Portföy Yönetimi' 
 • Takımların yetkinliklerine göre kurulması ve kurum içi informal liderlerin seçimi
 • Çevik takımların (team of teams) oluşturulması ve Çevik zihniyet ve iletişim eskalasyon yollarının ölçeklendirilmesi
 • Bir sonraki krize/zorluğa ne kadar hazır olduğunuzu görmek için 'Dayanıklılık/esneklik Dedektörü'
 • Online gerçekleşecek bu eğitimi, sınıf eğitimlerinden bile daha canlı ve interaktif yapabilmek için Mural, Linoit, Miro ve Trello gibi araçlar.

strategic communication plan 

Kimler Katılmalı

Kurumsal Çeviklik eğitimi,

 • Olası kriz / zorluklara hazır hale gelebilmek için nasıl daha dayanıklı/esnek olabileceğini,
 • Bir krizin nasıl öngörüleceğini, nasıl yönetileceğini ve etkilerinin nasıl hafifletileceğini,
 • Kriz Sonrası dönemde krizdeki öğrenimleri hem kendileri hem de kurumları için nasıl fırsata çevirebileceğini,
 • İş sürekliliğini Çevik yöntemlerle nasıl daha adaptif hale geitirp, bu yeni zorlu dönemde rekabet avantajını nasıl sürdürebileceğini öğrenmek isteyen tüm profesyoneller ve kurumlar içindir.

 

İş Ortaklığı

Bu eğitim hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmektedir. İngilizce olması halinde Hollandalı partner şirketimiz Organize Agile ile beraber verilmektedir. Amacımız Çeviklik ve Kriz Yönetimi konusundaki uzmanlıklarımızı birleştirerek, sizlere benzersiz perspektiflerimizin ve deneyimlerimizin en iyi kombinasyonunu sunmaktır. Sizleri Çeviklik ve Kriz Yönetiminde yirmi yılı aşkın deneyimimizi paylaşmaya ve kendi en iyi uygulamalarınızı geliştirmeye davet ediyoruz.

 

1.1 

 

HAGA Organizational Explorers özelleştirilmiş ve insan odaklı Çevik çözümleri sunan uluslararası hibrid deneyime sahip Hollanda-Türk ortak girişimi bir danışmanlık şirketidir. Çevik uygulamaları ile yönetim danışmanlığı tecrübesini harmanlayan HAGA danışmanları, bütünsel yaklaşılan bir ‘Business Agility’ kavramının şirketlerin potansiyellerini ortaya çıkaracağına inanmaktadır. Uluslararası ‘Agile People’ hareketinin de bir parçası olan HAGA, Çeviklik konusunda global trend ve yaklaşımları yakından takip etmekte ve projelerinde Hollandalı, İsveçli ve Türk danışmanlarla birlikte hizmet vermektedir.

Eğitim ve hizmetlerimizie ilgili daha fazla bilgi için: info@hagaconsultancy.com