Eğitimler

Global networke sahip Agile People Coachları olarak, Hollanda ve İsveçli eğitim ortaklarımızla becerilerimizi, bütünsel kurumsal ve kültürel dönüşüm için kullanıyoruz

Çevik İK

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?  

 • Çevik bir organizasyon nedir, Çevik bir organizasyon için gerekli ilke ve koşullar; örgütsel yapı, liderlik yetkinlikleri ve kültürü nasıldır?
 • İK’nın çevik dönüşümü kolaylaştırması neden bu kadar önemli? İK’nın Çevik kurumların oluşturmasında 4 farklı seviyede oynayacağı roller:
  • Kurumsal seviye,
  • Liderlik ve kendi kendini örgütleyen ekip seviyesi,
  • İK departmanının kendisinin çevik (agile) olması,
  • Performans yönetimi, dönüt, istihdam, yetenek yönetimi, ücret ve sosyal haklar ve diğer geleneksel İK araçlarının dönüştürülmesi.
 • Ayrıca aşağıdaki Çevik (agile) çerçeveleri deneyimleyebilirsiniz:
  • Scrum, 
  • Kanban,
  • Backlog management,
  • Birikmiş iş yönetimi,
  • Sprint planlama,
  • Retrospektif
  • Çevik Portföy Yönetimi

Eğitimde gerçek hayattan örnekler ve ayrıca egzersizler yoluyla hem bilgi hem de deneyim bir araya getirilmektedir. Örnekler perakende, inşaat, üretim, yiyecek ve içecek gibi sektörlerin önde gelenleri ve uluslararası birçok firmadan alınmaktadır.

ıcp-tal  

Katılımcılar, stratejik ve operasyonel açıdan iş çevikliğini desteklemek için İK araçlarını nasıl yenileyeceklerini öğrenecek olup eğitim sonunda, katılımcılara Çevik Uluslararası Konsorsiyum tarafından verilen ICP-TAL sertifikası verilecektir.

Çevik Liderlik

icp-alp  

Eğitim, liderlere sürekli değişime ayak uydurabilmek için ihtiyaç duydukları davranış ve beceriler üzerine bir bakış açısı sunar. Liderlerin kişisel çevikliklerini ve organizasyonlarının esnekliğini artırmak için nasıl büyüyüp gelişebileceğini gösterir. Katılımcılar yeni örgütsel kalıplar, davranışlar ve modeller ve onları biçimlendirme ve yönlendirme yolları hakkında bilgilendirilir.

Çevik Takım Kolaylaştırıcısı

Bu ileri düzey bir eğitim olup çevik kolaylaştırıcısının genel rolüne ilişkindir. Bu eğitimde farklı bağlamlarda (ekipler, büyük, küçük ve geçici takım ve programlar) oynamayı öğrenirsiniz. Ekiplerde işbirliği ve kendi kendine örgütlenmeyi nasıl güçlendireceğinize ilişkin içgörü kazanarak uygulamada bunları kolaylaştırabilir hale gelirsiniz. Bunlara ek olarak kolaylaştırıcı araç setiniz genişlemiş olacak ve çevik yöntemleri kolaylaştırma deneyimi kazanmış olacaksınız.

Çevik Farkındalık (½ Gün)

VUCA Dünya’da Çevik zihniyet son derece önemlidir. Çevik yaklaşım ve çevik yönetim konularında farkındalık kazanmak, katılımcıların bu yeni dönemde nasıl hareket etmeleri gerektiğini, nasıl daha hızlı uyum sağlamaları ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Diğer yandan çalışma kalitesini de artırır. Tüm bunlar örgütsel çevikliğe ulaşmada anahtar başarı faktörleridir. Ancak çevik liderlerin gelişimi ve davranışları (her seviyede) önemlidir. Bu çevik yaklaşıma giriş dersinde en önemli çevik kavramları paylaşıyor; liderlere çevikliğin ne olduğunu ve potansiyel olarak onu nasıl benimseyebileceklerini gösteriyoruz.

Eğitimin içeriği esas olarak temel çevik bilgiye giriş ve çevik liderlik perspektifi geliştirme konularına odaklanmaktadır. Bu içerikte şunlar yer alır:

 • Bir düşünüş, çalışma ve örgütlenme biçimi olarak çevik düşüncenin tarihi ve gelişimi
 • Çevik yöntemler ve çerçeveler: genel bakış
 • (Çevik) kuruluşların liderleri için yeni gereklikler
 • Mevcut kalıplar ve davranışları unutmak ve yeni davranış ve kalıpları öğrenmek
 • Günlük süreçler ve bunların çeviklikle nasıl geliştirilebileceği ve yönetilebileceği
 • Öz gelişim, kuruluşta liderlik ekipleri ve (çevik) ekipler
 • Çevik uygulamaları takip eden diğer kuruluşlardan örnekler