Çevik Liderlik Eğitimi

Uluslararası Sertifikalı Çevik Liderlik Eğitimi

--- Bu eğitim hem online hem de sınıf eğitimi olarak düzenlenmektedir ---

Sürekli değişen bir ortamda kurumlara liderlik, rehberlik etmek ve ve ilham vermek zorludur. Geleneksel yönetim ve liderlik yaklaşımları/ teorileri, yeni organizasyonel modeller ortaya çıktıkça ve yeni jenerasyonlar iş hayatına dahil oldukça etkisiz kalmaktadır.

Günümüzde takım çalışması hiç olmadığı kadar önem kazanıyor ve 'kendi kendini organize eden takımlar' artık yeni akım olarak kabul . Bu eğilimler, çevik örgütlerde, çevik liderlik olarak da adlandırılır.

Çevik liderliği şu şekilde tanımlıyoruz: 'Liderlerin, ekipleri müşteri değeri yaratma ve organizasyonun içinde ve dışında gelişen belirsizlikleri benimseme/yönetme kapasitesini destekleme.' Pek çok lider temel liderlik becerilerinde uzmanlaştı: Şimdiki zorluk bu mevcut yetenekleri daha da geliştirerek, kurumun kendisini daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirmesine yardımcı olabilmek. 

Çevik bir organizasyonu yönetmek, organizasyonun liderlerinin çevik olmasını gerektirir. Yeni düşünme, çalışma ve yapılanma yolları gerektirir. 'Çevik Liderlik' kendi liderliğinizi geliştirmenize ve çevikliğe giden yolda organizasyonunuzu desteklemenize yardımcı olur.

 

Eğitim İçeriği

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

'Çevik Liderlik’ yaklaşımımızla,

 • Çevik bir ortamda liderlerden beklenen davranış ve becerilere, bu beceri ve davranışları ve mevcut durumda ne kadar sergilediğinize ve bunları daha da geliştirmeniz için neyin gerekli olduğu konusunda bir iç görü elde etmiş olacak,
 • Yeni örgütsel modeller ve bunları şekillendirme ve yönetme şekilleri ile ilgili bilgi ve anlayış kazanacaksınız.

Çevik liderliği 3 seviyede ele alıyoruz: Organizasyonel Seviye, Takım Seviyesi ve Bireysel Seviye.

Bireysel perspektif (SEN) Kendini tanıma ve NEYİ NEDEN yaptığının farkında olma;

 • Çevik Liderlik nedir ve diğer liderlik stillerinden nasıl ayrışır,
 • 'Kendinin Lideri' olmak kavramının önemi ve ilintili yetkinlikler.

Takım perspektifi (TAKIM OLARAK BİZ)

 • Olgunlaşmamış takımlardan olgun, yüksek performanslı takımlara geçişte nasıl hız kazandırılır,

 • Takımların kendi kararlarını alabilecek şekilde bağımsız ve güçlendirilmiş hissedebilmeleri için gelişimlerinde neler sağlanmalıdır,

 • Çatışma yönetimi becerileri ve suni uyum ile yıkıcı çatışma arasında dengeyi yakalayabilme.

Organizasyonel perspektif (HEPİMİZ)

 • Günümüz organizasyonları neden Çevik Liderliğe ihtiyaç duyarlar,

 • Çevikliği benimsemiş organizasyonların yöneticilerinin ve liderlerinin rolleri nedir,

 • Organizasyonların kompleks ve adaptif ortamlarda başarılı olabilmeleri için kendi kendine oluşan strateji ve yapılara nasıl yaklaşmalıyız,

 • Çevik kültürü ve çevik yapıyı nasıl dengelemeliyiz,

 • Sadece teoride değil, uygulamada öğrenen bir organizasyona sahip olabilmek için gereklilikler nelerdir,

 • Davranışları değiştirmek için nasıl çalışmalıyız - çevik zihniyet ve kültürü sağlamak.

Çalışanlar artık günümüz şirketlerinde sadece maaş çeklerini değil; kendilerinin de katkı sağlayabilmesini, aktif olarak angaje olduklarını hissetmeyi ve anlamlı bir amacın parçası olabilmeyi istiyorlar. Çevik Liderler olarak bu bizim için bir fırsatken, bri yandan da bunun gerçekleşebilmesini sağlamak ile ilgili zorlukları göğüslememiz gerekiyor. 

Bu interaktif eğitim size, kendinizi lider olarak geliştirmek için gerekli araçları ve yol haritasını verecektir. 

 

Sınıf Eğitimi

Öğrenimlerin içselleştirilmesi için 2 tam gün süren sınıf eğitimimiz uygulamalar, egzersizler ve oyunlar ile zenginleştirilmiştir. 

agile leadership 7

 

Online Eğitim

Sınıf eğitimleri kadar 'canlı' ve etkili online eğitim için eğitim sunumları, uygulamaları ve grup çalışmaları Zoom, Trello, Linoit, Mural, Miro, Coggle gibi online araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitim her biri yarım günden oluşan 4 seanstan oluşmaktadır. Her seans öncesi için önceden hazırlanmış kaynaklar ve bilgi notlarıyla eğitime hazırlanılmaktadır. Seans sırasında yapılan uygulamalar ve sonrasındaki çalışmalarla da öğrenmenin derinleşmesi sağlanmaktadır. 

agile leadership trello 

agile people leadership 2

 

Eğtim Kazanımları

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar Agile People Çevik Liderlik Eğitimi Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

İsteyen katılımcılar eğitim sonrası proje ödevinin tamamlanması ile Uluslararası Çeviklik Konsorsiyumu (International Consortium for Agile) tarafından verilen ICP-ALP sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

Ayrıca, günümüz organizasyonlarının kurumsal çevikliğinin arttırılması için iş birliği içinde çalışan, uluslararası bir ağın parçası olan çevik profesyonellerin bulunduğu Agile People Community'ye de dahil olabileceksiniz. 

1

Kimler Katılmalı 

Çevikliği teşvik etmenin değerini gören ve bu dönüşüme katkıda bulunmayı öğrenmek isteyen; buna önce kendilerinden başlayan, daha sonra  çalışanlarıyla, ekipleriyle ve organizasyonlarının bütünüyle Çevik yolculuğu deneyimlemek isteyen tüm profesyoneller, liderler.

Çevik ile deneyim gerekli değildir.

 

İlgili Blog yazılarımız

https://hagaconsultancy.com/tr/ceviklik-ve-dayaniklilik-her-zamankinden-daha-onemli-olacak

https://hagaconsultancy.com/tr/oksijen-maskesini-once-ceo-nuza-sonra-calisanlariniza-takin

 

HAGA Organizational Explorers özelleştirilmiş ve insan odaklı Çevik çözümleri sunan uluslararası hibrid deneyime sahip Hollanda-Türk ortak girişimi bir danışmanlık şirketidir. Çevik uygulamaları ile yönetim danışmanlığı tecrübesini harmanlayan HAGA danışmanları, bütünsel yaklaşılan bir ‘Business Agility’ kavramının şirketlerin potansiyellerini ortaya çıkaracağına inanmaktadır. Uluslararası ‘Agile People’ hareketinin de bir parçası olan HAGA, Çeviklik konusunda global trend ve yaklaşımları yakından takip etmekte ve projelerinde Hollandalı, İsveçli ve Türk danışmanlarla birlikte hizmet vermektedir.

Eğitim ve hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@hagaconsultancy.com