Çevik Liderlik

İş hedefleri artık en üst düzey yöneticiler tarafından belirlenmiyor (belirlenmemeli!)

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, iş hedeflerini tanımlamak artık yalnızca üst yönetime ait bir sorumluluk değil!

Şirket içerisinde her düzeyde çalışanın -yeni hedeflerin veya stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunabilmesi için- şirketiyle ilgili iç ve dış dinamikleri anlaması gerekmekte.

Çevik Liderlik işte bu noktada devreye girmekte! Çevik Liderlik, her çalışanın kendi sorumluluğunu üstlendiği, ekiplerle etkin bir şekilde işbirliği yaptığı, ortak bir amaç ile uyumlu olduğu ve kendisinin en iyi performansını gerçekleştirdiği yaklaşımdır. Bu yeni liderlik stilinin ayırt edici özelliği, insanlara daha fazla değerin verilmesi, süreç ve araçların göreceli olarak daha arka plana atılması, ancak insanlar üzerindeki etkileşimlerinin önemine bakılması, değişime uyum sağlamanın bir planı takip etmekten daha önemli kabul edilmesi ve yeni çalışma ve düşünme biçimlerine yönelik yaklaşımı geliştirmeye odaklanmasıdır.

Herşeyde olduğu gibi bu yeni yaklaşımı hayata geçirirken de 'eğitim şart'tır. Ancak, ikinci hedef biran önce ekiplerarası işbirliğine ve yaratıcılığa olanak tanıyan açık ve dinamik bir çalışma ortamı oluşturmak olmalıdır. Bu yeni çalışma ortamını oluşturmak için de asla atlanmaması gereken çok önemli bir ön koşul vardır: Psikolojik güvenlik! İnsanların fikirlerini yüksek sesle söyleyebilmeleri için kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Bunun için de şirketlerine güvenmeleri ve inisiyatif alabilmeleri gerekir.

Çevik kültürü ve liderliği yaygınlaştırma yolculuğunda Koçluk çok önemli bir adımdır. Liderlik koçluğu, liderin ve kurumun potansiyeline ulaşmasını sağlayan güven temelli, yansıtıcı bir ilişkidir.

HAGA Organizational Explorers olarak, insan odaklı kapsamlı danışmanlık tecrübemiz sayesinde, müşterilerimizin 'işgücünü' ve 'insan potansiyelini' fark etmelerini sağlıyor; çalışanlarının performanslarını arttırmalarında ve potansiyellerini gerçekleştirmelerinde destek oluyoruz. Ekiplerle çalışırken odağımızı bireylerden ziyade oluşturdukları ilişkiler sistemine taşıyoruz, kuruma Strateji-Yapı-Kültür ekseninden bütünsel olarak bakabiliyoruz. Psikolojik güvenliğin temelini oluşturarak; işbirliği, kendi kendine organizasyon, deneme-yanılma ve inovasyon için alan yaratıyoruz.

Kısacası, her şirket içinde her seviyeden “liderlerin” çıkabileceğine gönülden inanıyor ve bunu gerçekleştirecek olan Çevik zihniyetinin şirketinizde oluşturulmasında etkin rol oynuyoruz.

 

 

 

 

 

Çevik Liderlik