Çevik Kriz Yönetimi Eğitimi - Online

15-17 Nisan 2020 (2 yarım gün)

Bir kriz durumunda, ana amaç Hayatta Kalmaktır! Zor zamanlar geçtikten sonra, kurumlar kriz anında aldıkları kararlarının sonuçları ile karşı karşıya kalırlar. Bunun yanında, -eğer iyi öğrenciler olursak- krizler bize daha esnek (resilient) ve çevik olabileceğimizi öğretirler: Krizler en iyi değerlendirme merkezleridir. 

 

Eğitime Genel Bakış:

Çevik kriz yönetimi bize krizleri nasıl yönetebileceğimizi, olumsuz etkilerini nasıl en aza indirebileceğimizi ve nasıl daha esnek (resilient) olabileceğimizi öğreten -etkisi kanıtlanmış- bir yeni yaklaşımdır. 

Modern VUCA çağının getirdiği tüm karmaşıklığının üstesinden gelebilmek için standart kriz yönetimi ve planlaması yetersiz kalacaktır. Kurumunuz kendi Çeviklik kaslarını kuvvetlendirmeli ve krizi kendine has yollar ile yönetmelidir. Size özel olması gereken bu yaklaşım; kurumunuzun stratejisine, yapısına ve paydaşlarla olan ilişkilere göre şekillendirilmelidir. Bir kriz durumunda, kurumuzun gücünde kültürünüz belirleyici olacaktır ve bu kültüre göre hareket edilmesi kritiktir. 

Çevik kriz yönetimi eğitimimizde; kriz öncesinde, kriz sırasında ve kriz sonrasında neden ve nasıl hareket etmeniz gerektiğini çalışacağız. 

 

Eğitim Programı: 

Eğitim programı teorik bilgi, deneyim paylaşımı, vaka analizleri ve interaktif uygulamalardan oluşmaktadır. 

Bu 2 yarım günlük online interaktif eğitimde, aşağıdaki 3 fazdaki kritik başarı kriterlerini keşfederek organizasyonunuzun krizleri nasıl yönetebileceğizin üzerinden geçeceğiz: 

 • Kriz öncesi dönem (olası krizler için hazırlanmak)
 • Krizi yönetme ve stabilizasyon dönemi (aktif kriz yönetimi ve olumsuz etkilerin engellenmesi)
 • Kriz sonrası dönem (Krizi fırsat olarak kullanmak) 

 

Kazanımlar:

Eğitim ile krizleri nasıl 'çevik' şekilde yönetebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız: 

 • Bundan sonraki 'Siyah Kuğu'ya hazır olabilmek adına, kurumuz için alternatif kriz senaryoları oluşturmayı, 
 • Kriz sizi vurmadan önce uyarı sinyallerini nasıl fark edebileceğinizi, 
 • Kriz sırasında daha hızlı ve doğru kararlar alabilmek için varsayımları nasıl yönetebileceğinizi, 
 • Paydaş haritalamayı, 
 • Nasıl etkin bir kriz yönetim ekibi kurabileceğinizi ve bu ekibin nasıl Çevik çalışabileceğini, 
 • Çalışanlarınızın ve müşterilerinizi duygularını nasıl dengelemek için neler yapabileceğinizi, 
 • Çalışanlarının potansiyelini kullanabilmek ve onları güçlendirmek için onlara nasıl koçvari yaklaşabileceğinizi, 
 • Kriz sırasında ekibinizin odaklı kalmasını nasıl sağlayabileceğinizi, 
 • Kriz iletişiminin ustalıklarını, 
 • Kriz yönetimindeki ana zorlukları ve ana başarı kriterlerini, 
 • Kriz sonrası dönemi nasıl değerlendireceğinizi ve değerlendirmeyi fırsat olarak kullanabileceğinizi
 • Kurumsal esneklik ve iş devamlılığını nasıl sağlayabileceğinizi.  

 

Hedef Katılımcı Grubu:

Çevik kriz yönetimi konusunda bilgi edinmek ve bir sonraki olası krizde kurumunda daha fazla değer yaratmak isteyen herkes. 

 

İş Ortaklığı:

Bu eğitim iş ortağımız Organize Agile ile birlikte organize edilmektedir. Amacımız, Çeviklik ve Kriz Yönetimi konularındaki uzmanlıklarımızın sizlere en iyi deneyimi yaşatacak şekilde bir araya gelmesidir. 

 

Eğitmenler: 

 

inanccivaz   michielvan   sebnemgurun

İnanç Civaz
Haga Consultancy

  Michiel van Gerven
Organize Agile
  Sebnem Gürün Özeren
Haga Consultancy

 

 

Katılım Bedeli: 

Kişi başı KDV hariç €695'dur. (Eğitim ingilizce olarak gerçekleştirilecektir)

 

Kayıt İçin: 

Lütfen tıklayın: https://www.organizeagile.com/agile-crisis-management-training/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz: info@hagaconsultancy.com

Çok teşekkürler

Paylaşmak İsterseniz