Çevik İnsanlar Manifestosu Eğitim Kampı

Haziran 2019, Smögen, İsveç

Tam 15 ülkeden Çevik Dönüşüm profesyonelleri olarak İsveç’te Smögen şehrinde bir araya gelerek insan potansiyelinin en verimli şekilde nasıl ortaya çıkarılabileceğini ve kendi toplumlarımıza nasıl katkıda bulunabileceğimizi tartıştık.

Bu yoğun eğitim kampının sonucundaysa Agile People Manifesto’sunu (Çevik İnsanlar Manifestosu) ortaya koyduk