Çevik İK Workshop

30 Nisan 2019, İstanbul

Bu workshopta İK dünyasından gelen katılımcılarımıza aşağıdakileri açıklamayı hedefledik: 

  • Çevik (Agile) Düşünüş nedir?
  • İK ne anlama gelir?
  • Modern Çevik İK nedir?

Yarım günlük workshop’un sonunda katılımcılar çevik kuruluşlarda çevik insanların değerine ilişkin içgörü elde etti. İK’nın hem bir disiplin hem de bir şirket departmanı olarak kişisel çevikliğin yaygınlaştırılmasında nasıl katkıda bulunabileceğini anladılar. Pratikte takımlarına nasıl destek olabileceklerini ve İK araçlarını nasıl yenileyebileceklerini öğrendiler.