Çevik Performans Yönetimi

(Agile Performance Management)


Çeviklik, hızla gelişen ve değişen dünyada kurumların rekabet üstünlüğü sağlaması ve hatta varlığını sürdürebilmesi için artık olmazsa olmaz yetkinliklerden biri.

Üstelik Covid sonrası değişen hibrid çalışma sistemleri de kurumları yeni performans yönetimi arayışlarına itiyor.

 

Çevikliğe geçişte, yapısal ve kültürel değişimi beraber yönetmek en kritik konu. Bu aşamada da performans yönetim yaklaşımının da eş zamanlı olarak masaya yatırılması sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Çünkü kurumlar iş süreçlerini yalınlaştırıp operasyonel çevikliği elde etmeyi hedeflerken çalışanlarının da yetkinliklerini ve performanslarını nasıl artırabileceğine odaklanmak durumunda. 

Bu süreçte karşımıza çıkan en temel 2 soru şunlardır

 

1. Geleneksel performans göstergelerini çevik yönetime nasıl adapte edeceğiz?

2. Çalışanlarımızın yetkinliğini çevik disiplini uygulayacak şekilde nasıl hızla geliştireceğiz?  

 

Bu kritik soruların cevaplarını bu öncül eğitimde bulacak; teorinin yanı sıra somut örnekler ve interaktif çalışmalarla deneyimleyeceksiniz.

Kısaca, YAPISAL ve KÜLTÜREL yönde iki değişim rüzgarını aynı yönde kurumunuza nasıl entegre edebileceğinizi öğreneceksiniz. 

 

1

Eğitim İçeriği

Bu eğitim 3 ana modülden oluşmakta olup, her modül bir vaka çalışması içermektedir. 

 

1. Değişen Performans Yaklaşımı 

 • Neden performans yönetimine ihtiyacımız var?
 • Neden geleneksel performans yönetimi artık ihtiyaçları karşılamıyor? VUCA dünyasında kurumların var olabilmesi için yeni iş yapış biçimleri ve yeni performans yönetimi nasıl olmalı?  
 • Çevik çalışan ve çevik organizasyonların oluşumunu kolaylaştıran, destekleyen yeni performans göstergeleri nelerdir?
 • Objective Key Results (OKR) neden yeni yaklaşımda fark yaratır? 


2. Yapısal Değişim

 • Çevik organizasyon nedir?  Nasıl bir organizasyonel yapısı vardır? 
 • Çevik performans yönetimini kurumun hangi süreçleri ile ilişkilendirebiliriz?
 • Geleneksel İK araçlarını Çevik Performans Yönetimiyle nasıl geliştirebiliriz? 

 

3.  Kültürel Değişim

 • Çevik kültür nedir?  Gerekli prensipleri, koşulları nelerdir?
 • Sabit ve Öğrenen zihniyet nedir? Kişilere ve kurumlara etkisi nedir?
 • Psikolojik olarak güvenli işyeri yaratmanın önemi nedir? Bu ortamı yaratabilmek için somut hareket adımları nelerdir?
 • Sağlıklı geri bildirimin gereklilikleri ve taktikleri nedir? (Etkin dinleme, varsayımları ve bilinçsiz ön yargıları fark etme, güçlü sorular sorma ve yansıtma pratikleri) 

 

Kimler Katılmalı

Çalışanlarının, takımlarının, kurumlarının çevik olma yolculuklarında ve hibrid çalışma döneminde performanslarını nasıl ölçeceklerini planlayan şirket temsilcileri, çalışan olarak kendilerinin ve takımlarının performanslarını Çevik yaklaşımla nasıl artırabileceğini düşünen herkes. 

 

Eğitim Bedeli

3 Kişi ve Üzeri Grup İndirimi : 300 Euro + KDV (kisi basi) 

Erken Dönem Kayıt Bedeli : 350 Euro + KDV 

Son Dönem Kayıt Bedeli : 400 Euro + KDV (15 Kasım itibariyle) 

Kontenjanımız interaktivite yoğunluğu sebebiyle 15 kişiyle sınırlıdır!

 

Eğitim Tarihi & Saati: 07 & 08 Aralık 2021 10:00  –  13:00

 

HAGA Organizational Explorers özelleştirilmiş ve insan odaklı Çevik çözümleri sunan uluslararası hibrid deneyime sahip Hollanda-Türk ortak girişimi bir danışmanlık şirketidir. Çevik uygulamaları ile yönetim danışmanlığı tecrübesini harmanlayan HAGA danışmanları, bütünsel yaklaşılan bir ‘Business Agility’ kavramının şirketlerin potansiyellerini ortaya çıkaracağına inanmaktadır. Uluslararası ‘Agile People’ hareketinin de bir parçası olan HAGA, Çeviklik konusunda global trend ve yaklaşımları yakından takip etmekte ve projelerinde Hollandalı, İsveçli ve Türk danışmanlarla birlikte hizmet vermektedir.

Eğitim ve hizmetlerimizie ilgili daha fazla bilgi için: info@hagaconsultancy.com