Çevik Performans Yönetimi

(Agile Performance Management)

 

Çeviklik artık yönetim biçiminde bir lüks değil, bir gereklilik!

Çeviklik, hızla gelişen ve değişen dünyada kurumların rekabet üstünlüğü sağlaması ve hatta varlığını sürdürebilmesi için artık olmazsa olmaz yetkinliklerden biri.

Üstelik Covid sonrası değişen -hibrid çalışma- sistemleri de kurumları yeni performans yönetimi arayışlarına itiyor.

Ancak, Çevikliğe geçişte, gerçek performansı yakalayabilmek için yapısal ve kültürel değişimi beraber yönetmek kritik. Bu süreçte kurumlar operasyonel çevikliği elde etmeyi hedeflerken çalışanlarının da yetkinliklerini ve performanslarını en rahat gösterebilecekleri ‘Kültür’ü yaratmak durumunda. 

 

Bu süreçte karşımıza çıkan temel 2 soru şunlar oluyor: 

1. Geleneksel performans göstergelerini Çevik Yönetime nasıl adapte edeceğiz?

2. Çalışanlarımızın yetkinliğini çevik disiplini uygulayacak şekilde nasıl hızla geliştireceğiz?  

 

Bu kritik soruların cevaplarını bu yepyeni eğitimde bulacak; teorinin yanı sıra dünyadan somut örnekler görecek, interaktif çalışmalarla deneyimleyeceksiniz.

Kısaca, YAPISAL ve KÜLTÜREL yönde iki değişim rüzgarını aynı yönde kurumunuza nasıl entegre edebileceğinizi öğreneceksiniz. 

 

1

Eğitim İçeriği

Bu eğitim 3 ana modülden oluşmakta olup, modüller vaka ve egzersizler içermektedir. 

 

1. Değişen Performans Yaklaşımı 

 • Neden performans yönetimine ihtiyacımız var?
 • Neden geleneksel performans yönetimi artık ihtiyaçları karşılamıyor?
 • Değişen (VUCA) Dünyasında kurumların var olabilmesi için yeni iş yapış biçimleri ve yeni performans yönetimi nasıl olmalı?  
  • Agile Yaklaşım & Agile Performans Yönetimi
 • Dünyadan örneklerle performans değerlendirmedeki yeni gelişmeler, değerlendirme yöntemleri.


2. Yapısal Değişim

 • Çevik organizasyonun yapısı nasıldır? 
 • Çevik çalışan ve çevik organizasyonların oluşumunu kolaylaştıran, destekleyen yeni performans göstergeleri nelerdir?
  • Objective Key Results (OKR) neden yeni yaklaşımda fark yaratır? 
 • KPI & OKR arasındaki fark nedir?
 • KPI & OKR Hibrid Yapı Nasıl Kurulur?
 • Çevikliği destekleyen Hedef ve Yetkinlik bazlı yeni Katılımcı Performans Göstergeleri nasıl tanımlanır?
 • Hedefler 3 seviyede (Bireysel-Takım-Kurum) nasıl tanımlanır ve birbirine bağlanır?

 

3.  Kültürel Değişim

 • Adaptif Kompleks Sistemler’ Nedir?
 • Yapısal – Kültürel Hizalanma neden önemlidir? Olmazsa ne olur?
 • Çevik Kültür nedir?  Çevik Prensipler nedir?
 • Çevik Kültür için olmazsa olmaz ön-koşullar hangileridir?
  • Öğrenen zihniyet
  • Psikolojik güvenlik
  • Sağlıklı çatışma yönetimi ve etkili geri bildirim

 

Kimler Katılmalı

Çalışanlarının, takımlarının, kurumlarının çevik olma yolculuklarında ve hibrid çalışma döneminde performanslarını nasıl ölçeceklerini planlayan şirket temsilcileri, çalışan olarak kendilerinin ve takımlarının performanslarını Çevik yaklaşımla nasıl artırabileceğini düşünen herkes. 

 

 

HAGA Organizational Explorers özelleştirilmiş ve insan odaklı Çevik çözümleri sunan uluslararası hibrid deneyime sahip Hollanda-Türk ortak girişimi bir danışmanlık şirketidir. Çevik uygulamaları ile yönetim danışmanlığı tecrübesini harmanlayan HAGA danışmanları, bütünsel yaklaşılan bir ‘Business Agility’ kavramının şirketlerin potansiyellerini ortaya çıkaracağına inanmaktadır. Uluslararası ‘Agile People’ hareketinin de bir parçası olan HAGA, Çeviklik konusunda global trend ve yaklaşımları yakından takip etmekte ve projelerinde Hollandalı, İsveçli ve Türk danışmanlarla birlikte hizmet vermektedir.

Eğitim ve hizmetlerimizie ilgili daha fazla bilgi için: info@hagaconsultancy.com