Açık Çevik IK Eğitimi II

16-17 Aralık 2019, İstanbul

Çevik IK Eğitimimizde (16-17 Aralık 2019) IK Departmanlarının Çevik Dönüşüm sürecine nasıl daha fazla katkı sağlayabileceği yeniden keşfettik. 

ıcp-tal

 

Uluslararası ICP-TAL sertifikası almanın yanı sıra, katılımcılar teorik bilgi, örnek vakalar ve bir çok uygulama üzerinden aşağıdaki kazanımları elde ettiler: 

  • Çevik organizasyonun ne olduğunu ve bunun için gerekli prensipleri ve koşulları 
  • Bir düşünme, çalışma ve organizasyon yaklaşımı olarak çevikliğin ne olduğunu
  • Çevik IK metotlarını ve çerçevelerini
  • Çevik organizasyonlarda liderlere düşen yeni rolleri 
  • İK’nın Çevik Dönüşüm süreçlerinin başarı ile yönetilmesinde neden kritik bir rol oynadığını ve nasıl süreci kolaylaştırabileceğini
  • IK'nın sorumluluklarının kendi kendini organize eden takımlar ile nasıl yeniden paylaşılabileceğini
  • Geleneksel IK araçları olan performans yönetimi, geribildirim, işe alım, yetenek yönetimi, ücret ve yan haklar gibi araçların Çevik Değerler ile nasıl çevikleşebileceğini