Açık Çevik (Agile) İK Eğitimi I

23-24 Eylül 2019, İstanbul

Eğitim sırasında çevikliği teşvik etmenin değerini gören yöneticiler ve İK profesyonelleri aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edindi:

  • Bir düşünüş, çalışma ve örgütlenme biçimi olarak çevik düşüncenin tarihi ve gelişimi
  • Çevik İK yöntemleri ve çerçeveleri: genel bakış
  • (Çevik) kuruluşların İK pozisyonundaki liderleri için yeni gereklikler
  • İK sorumluluklarının kendi kendini organize eden ekiplere nasıl dağıtılabileceği konusunda farklı seçenekler
  • İK departmanında çevik iş yöntemleri
  • Geri bildirim, performans değerlendirme ve ücret sistemi gibi geleneksel İK araçlarına yeni yaklaşımlar